Loading

 ΠΡΑΞΙΣ Δικηγορική

Περίληψη καταχωρίσεως εγγραπτέας πράξεως σε υποθηκοφυλακείο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ [είδος εγγραπτέας πράξεως]

ΥΠΕΡ

[ονοματεπώνυμο] του [πατρώνυμο] και της [μητρώνυμο], κατοίκου [πόλη], [διευθυνση] με Α.Φ.Μ. [αριθμός φορολογικού μητρώου] και Α.Δ.Τ. [αριθμός δελτίου ταυτότητος]

[αν η εγγραπτέα πράξη στρέφεται κατά τρίτου προσώπου π.χ. υποθήκη, προσημείωση υποθήκης, αγωγή, συμπληρώνουμε και τα εξής:]

ΚΑΤΑ

[ονοματεπώνυμο] του [πατρώνυμο] και της [μητρώνυμο], κατοίκου [πόλη], [διευθυνση] με Α.Φ.Μ. [αριθμός φορολογικού μητρώου] και Α.Δ.Τ. [αριθμός δελτίου ταυτότητος]

ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΑΚΙΝΗΤΩΝ:

Επί του δικαιώματος [είδος δικαιώματος]  κατά ποσοστό [ποσοστό] % [αν το ποσοστό δεν είναι 100% συμπληρώνουμε τη φράση «εξ αδιαιρέτου»] επί [αναλυτική περιγραφή ακινήτου

ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ:

Το ανωτέρω ακίνητο περιήλθε στoν καθ’ ου κατά το προαναφερόμενο δικαίωμα και ποσοστό δυνάμει τ… [αναλυτική αναφορά τίτλου], νόμιμα μετεγγραμμέν….. στα βιβλία μεταγραφών του ανωτέρω Υποθηκοφυλακείου στον τόμο [αριθμός τόμου] με αύξοντα αριθμό [αύξων αριθμός].

ΖΗΤΕΙΤΑΙ:

Να εγγραφεί [είδος εγγραπτέας πράξεως] στα Βιβλία [είδος βιβλίων, π.χ. μεταγραφών, υποθηκών, κατασχέσεων]  του Υποθηκοφυλακείου [υποθηκοφυλακείο]

 

[τόπος], [ημερομηνία]
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
[σφραγίδα, υπογραφή]

 


Κατεβάστε το υπόδειγμα σε μορφή Word