Loading

 ΠΡΑΞΙΣ Δικηγορική

Όροι Χρήσεως

Όροι Χρήσεως

1. Ταυτότητα

1.1. Ο ιστότοπος www.praxislaw.gr (εφ’ εξής «ο Iστότοπος») ανήκει στο δικηγόρο Αθηνών, Παντελεήμονα Ρεντούλη (εφ’ εξής ο Δικηγόρος) (Α.Φ.Μ. 129753186 Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ Αθηνών - Ζωγράφου, e-mail: info@praxislaw.gr).

 

2. Αποδοχή όρων χρήσεως

2.1. Οι χρήστες του Ιστοτόπου (εφ’ εξής οι Χρήστες) οι οποίοι εισέρχονται ή αποπειρώνται να εισέλθουν στον Ιστότοπο τεκμαίρεται ότι έχουν διαβάσει στο σύνολό τους και αποδεχθεί ρητά και ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους χρήσεως και δεσμεύονται πλήρως από αυτούς.

 

3. Σκοπός

3.1. Ο Ιστότοπος έχει ως σκοπό την ενημέρωση των Χρηστών γύρω από νομικά ζητήματα, καθώς και τη διαφήμιση, μέσα στα διαγραφόμενα από των Κώδικα Δικηγόρων και των Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος όρια, των υπηρεσιών που παρέχει ο Δικηγόρος.

3.2. Ο Ιστότοπος δεν αποτελεί υπό την παρούσα διαμόρφωσή του μέσο παροχής νομικών συμβουλών επ’ αμοιβή ούτε περιλαμβάνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο και υπό οιαδήποτε μορφή προσφορά προς του Χρήστες για τη σύναψη συμβάσεως παροχής νομικών υπηρεσιών.

3.3. Διευκρινίζεται ρητώς ότι η αποστολή ερωτημάτων από τους Χρήστες και η απάντησή τους από το Δικηγόρο γίνεται αμιγώς για ενημερωτικούς λόγους και δεν αποτελεί παροχή νομικών συμβουλών ούτε ισοδυναμεί με ανάθεση του χειρισμού των υποθέσεών τους στο Δικηγόρο.

3.4. Η ανάθεση υποθέσεων των Χρηστών στο Δικηγόρο γίνεται μόνο κατόπιν προγραμματισμένης συναντήσεως του Χρήστη με το Δικηγόρο και με την υπογραφή σχετικής συμβάσεως παροχής νομικών υπηρεσιών.

 

4. Αποποίηση ευθύνης

4.1. Ο Δικηγόρος δεν φέρει καμμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια και την ορθότητα των κάθε είδους πληροφοριών που εμφανίζονται στον Ιστότοτοπο, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία ενδέχεται να προκληθεί στους Χρήστες από τη χρήση του Ιστοτόπου.

4.2. Οι δημοσιεύσεις, τα υποδείγματα, η νομολογία, τα νομικά νέα, οι απαντήσεις σε ερωτήματα των Χρηστών και γενικώς οι κάθε είδους πληροφορίες που εμφανίζονται σε οποιοδήποτε σημείο του Ιστοτόπου δεν αποτελούν σε καμμία περίπτωση παροχή νομικών συμβουλών ούτε και υποκαθιστούν την παρακολούθηση και τον χειρισμό τυχόν υποθέσεων των Χρηστών από τον εκάστοτε νομικό τους παραστάτη, ανεξαρτήτως του εάν έχουν αναθέσει ή όχι τις εν λόγω υποθέσεις τους σε αυτόν κατά το χρόνο που ποιούν χρήση του Ιστοτόπου.

4.3. Ο Δικηγόρος δεν ευθύνεται για την άμεση ή έμμεση ζημία που ενδέχεται να υποστούν οι Χρήστες από την χρήση συνδέσμων (links) που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο. Η χρήση των συνδέσμων αυτών γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των Χρηστών.

4.4. Ο Δικηγόρος δεν ευθύνεται για την προσβολή συσκευών των Χρηστών από ιούς ή άλλου είδους κακόβουλο λογισμικό, καθώς και για την άμεση ή έμμεση ζημία που ενδέχεται να υποστούν οι Χρήστες από την προσβολή αυτή.

4.5. Οι Χρήστες είναι υποχρεωμένοι να λαμβάνουν με δική τους επιμέλεια όλα τα απαραίτητα και ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή τέτοιων προσβολών κατά την εισαγωγή τους στον Ιστότοπο.

 

5. Πνευματική ιδιοκτησία

5.1. Το υλικό που περιλαμβάνεται στον Ιστότοπο και ιδίως σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, διακριτικοί τίτλοι, κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο, γραφικά, ηλεκτρονικά αρχεία, καθώς και οι παρόντες όροι χρήσεως είναι πνευματική ιδιοκτησία του Δικηγόρου  και απαγορεύεται η αντιγραφή, τροποποίηση, χρήση, εκμετάλλευση ή αναδημοσίευσή τους χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δικηγόρου.

5.2. Κατ’ εξαίρεσιν, τα άρθρα που περιλαμβάνονται στη σελίδα «Δημοσιεύσεις» του Ιστοτόπου και στις τυχόν υποσελίδες της αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του εκάστοτε συγγραφέα τους, δημοσιεύονται στον Ιστότοπο κατόπιν σχετικής αδείας του και απαγορεύεται η αντιγραφή, τροποποίηση, χρήση, εκμετάλλευση ή αναδημοσίευσή τους χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του τελευταίου.

5.3. Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεσιν στους Χρήστες ή εκτύπωση ή αντιγραφή του περιεχομένου της σελίδας «Υποδείγματα» και των τυχόν υποσελίδων της μόνο για ιδιωτική χρήση.

5.4. Η εκτύπωση, αντιγραφή και χρήση των υποδειγμάτων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των Χρηστών, οι οποίοι υποχρεούνται, πριν τα χρησιμοποιήσουν, να διασταυρώνουν και να επαληθεύουν από άλλες πηγές την ακρίβεια και την ορθότητα του περιεχομένου τους κατά το χρόνο που τα προορίζουν για χρήση.

 

6. Προσωπικά δεδομένα

6.1. Ο Ιστότοπος δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα των Χρηστών, πλην αυτών που παρέχουν οι ίδιοι με τη θέλησή τους, στέλνοντας ηλεκτρονικά μηνύματα ή συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στη σελίδα «Επικοινωνία» του Ιστοτόπου.

6.2. Η συλλογή, διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και ιδίως του ν. 2472/1997 ως ισχύει και μόνο στην έκταση που είναι αναγκαία για την απάντηση των μηνυμάτων που απευθύνουν οι Χρήστες προς τον Ιστότοπο.

6.3. Ο Δικηγόρος δεσμεύεται να μην αποκαλύπτει σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών χωρίς την έγγραφη συναίνεσή τους.

6.4. Ο Δικηγόρος διατηρεί το δικαίωμα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών για προωθητικούς ή για στατιστικούς λόγους, αποσκοπώντας στη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει.

 

7. Δεσμευτικότητα και τροποποίηση

7.1. Ο Δικηγόρος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο των παρόντων όρων.

7.2. Η τροποποίηση των παρόντων όρων γίνεται μόνον εγγράφως και ισχύει από της εμφανίσεώς των τροποποιηθέντων όρων στον Ιστότοπο.

7.3. Οι παρόντες όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Δικηγόρου και των Χρηστών σχετικά με τη χρήση του Ιστοτόπου

 

8. Εφαρμοστέο δίκαιο και δωσιδικία

8.1. Οι ανωτέρω όροι χρήσεως, οι τυχόν τροποποιήσεις τους, καθώς και τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν από την εφαρμογή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

8.2. Ρητώς συμφωνείται ότι για τις διαφορές που ενδέχεται να απορρεύσουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήστη του Ιστοτόπου αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.